Binnen 24 uur weet u hoe u ervoor staat! Voer hier de Cyber Risico Scan uit.

Test meter

Waarom deze campagne?

Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 75% van de websites en bedrijfsnetwerken onvoldoende is beveiligd. Met deze campagne willen we laagdrempelig inzicht geven in uw persoonlijke beveiligingsniveau.

Vanuit de campagne ontvangt u voor zowel uw website als uw bedrijfsnetwerk (kosteloos):

- Twee scans met managementrapportages (voor inzicht en controle na het doorvoeren van verbeteringen);
- Scan na half jaar (campagne meting)

Indien u vervolgens extra diensten (rapportages, analyses etc.) wilt aanschaffen, dan dient u die zelf te bekostigen.

Welke diensten ontvangt u?

Wij bieden inzicht in uw online beveiliging. Met onze professionele scans controleren we geautomatiseerd op meer dan 90.000 bekende kwetsbaarheden. Vanuit de campagne kunt u zowel uw website als bedrijfsnetwerk laten controleren op kwetsbaarheden. De volgende diensten worden vanuit de campagne aangeboden:

Twee scans met Cyber Risico Score en managementrapportages
(voor inzicht en controle na het doorvoeren van verbeteringen)

Scan na half jaar
(campagne meting)

Cyber Risico Score

Dit rapportcijfer geeft aan wat het risico is conform internationale standaarden (CVSS-score). Hiermee heeft u een globaal inzicht in de online beveiliging van uw website en/of bedrijfsnetwerk.

Management rapport

Met deze rapportage krijgt u – naast de Cybr Risico Indicatie – inzicht in de gevonden kwetsbaarheden en leveren we voor de meest voorkomende kwetsbaarheden een beschrijving van de impact die de gevonden kwetsbaarheden kunnen hebben op uw organisatie (business impact). Op basis van deze informatie kan uw IT-leverancier bepalen wat er moet gebeuren om het online beveiligingsniveau te verbeteren.

Technisch rapport (betaald)

Met deze gedetailleerde rapportage krijgt u inzicht in de technische problemen en wordt informatie verstrekt hoe deze opgelost kunnen worden. Uw IT-specialist kan hiermee de geconstateerde kwetsbaarheden direct oplossen.

In veilige handen

De Cyber Risico Scan wordt online aangeboden omdat het snel, gemakkelijk en laagdrempelig werkt. Bovendien hoeft u geen updates te draaien: ons systeem is altijd up to date met de laatste bedreigingen. MKB-Nederland heeft met deze online dienst al een Europese prijs gewonnen voor veilig zakelijk internet.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de nieuwe Meldplicht datalekken. Van ondernemers wordt verwacht dat zij passende maatregelen nemen ter bescherming tegen cyberinbraken die een datalek tot gevolg kunnen hebben. U kunt zelfs bestuurlijk aansprakelijk worden gesteld als u dit nalaat. De boete kan oplopen tot € 820.000,- of tot 10% van uw totale jaaromzet. De Cyber Risico Scan helpt u dit te voorkomen.

Vul nu uw gegevens in en binnen 24 uur weet u hoe u ervoor staat.

Periodiek inzicht, 100% automatisch

Elke maand worden wereldwijd zo’n 1.000 nieuwe kwetsbaarheden gevonden in hard- en software. Deze campagne geeft het eerste inzicht. Geadviseerd wordt echter om controles op kwetsbaarheden periodiek uit te voeren, zodat u inzicht blijft houden.

Begrijpelijke resultaten

Uit de Cyber Risico Scan rolt een rapportcijfer, dat aangeeft hoe goed uw website of bedrijfsnetwerk is beschermd tegen inbraak en cybercrime. Wij bieden ook uitgebreidere rapportages op basis van de scan. Uw IT-leverancier of webdeveloper kan zo uw website of netwerk nog gerichter beschermen, op basis van actuele informatie.

Samen sterker

Wij adviseren u om uw IT-leverancier of webdeveloper in te lichten dat u gebruik gaat maken de Cyber Risico Scan. De scan is ontwikkeld om samen een hoger beveiliggingsniveau te realiseren. Wij weten alles van cyber crime, uw IT-leverancier weet dit te vertalen in passende systeemaanpassingen. Zo staan we samen sterker.

Waarom deze dienst?

Veel ondernemingen lopen op dit moment veiligheidsrisico’s met hun IT-systemen. CyberStatus biedt een laagdrempelige scan die ondernemers helder inzicht geeft en beter weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit.

Vragen

Wilt u meer weten? De meest gestelde vragen over CyberStatus hebben we al voor u beantwoord in onze FAQ.
Voor vragen over de uitkomsten van de Cyber Risico Scan kunt u contact opnemen met uw IT-leverancier.